Ukesrapport 7/5

På anleggsområdet har fokuset vært på jordflyttingen. 7-8 biler har gått kontinuerlig, og det vil være fokuset de kommende ukene.

Prosjekteringen ift bygging fortsetter med fullt fokus på å skape et så godt anlegg som mulig. Alt fra distansemarkeringer og fasiliteter ifm ridehallbygget til små og store skjermer, restaurantkonsept og mye annet jobbes det med.

Arbeidet med å knytte til seg samarbeidspartnere er som man ser også godt i gang.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top