Ukesoppdatering 30/4

Det ble torsdag 29. avholdt informasjonsmøte med aktive ift behov og ønsker for etablering av staller på Varig Orkla Arena. Over 20 interessenter møtte, og tilbakemeldingene var positive. Interessen for å etablere seg på anlegget virker stor.

Status fremdrift:

Ny vei er nå fylt opp til planum nivå, VA -arbeider er ca halvferdig, det vil foregå pressing av ny vannledning under Thamshavn-banen førstkommende uke.  Fibergrøfter blir ferdig førstkommende uke. Oppbygning av internveier og plasser og også godt i gang. Matjorden som skal flyttes også er i ferd med å tørke opp slik at dette arbeide kan starte.

Ruta er godt i gang med prosjektering av hovedbygget, rammesøknad er innsendt.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Scroll to Top