Statusrapport 27/2

Prosjektet har torsdag denne uken mottatt IG2 for prosjektet – Igangsettingstillatelse for resterende arbeider infrastruktur Arena Midt-Norge travbane.

I dette ligger at jordflyttingsplan og VA-plan som presentert i infomøte er godkjent av kommunen. Med dette er det satt i gang arbeider med opparbeidelse av mottaksfelt på Storås etter godkjent plan.

Det jobbes fortsatt med ferdigstilling av kontraktene for Infrastruktur/VA  og Hovedbygg. Styrene i MNTF og LTE AS hadde en gjennomgang av disse på torsdag. Det ser nå ut til at vi er i ferd med å komme til enighet, og det legges opp til styrebehandling av Infrastruktur/VA entreprisen førstkommende uke.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Scroll to Top