Statusoppdatering pr 5/2

Vi er inne i sluttforhandlinger med entreprenørene som det er inngått forhandlinger med ift infrastruktur og VA (Solberg maskin), og hovedbygget (Ruta). Disse forhandlingene vil vi forhåpentligvis avslutte i løpet av kort tid, og at arbeidet i Orkdal kan starte i løpet av ca. 14 dager.

Det er verdt å merke seg at det bygges et anlegg også for trening av hest – blant annet etableres et 12 m bredt og 700 m langt intervallstrekke med differensiert grus på hver side av midtdeleren, som vil gi gode treningsmuligheter for de som er og vil etablere seg på anlegget. Trenerstaller bygges også, ut ifra en behovsprøving.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top