Oppdatert informasjon om Arena Midt-Norge basert på reelle markedspriser og kontrakter

Nå er anbudskonkurransene gjennomført, det er innhentet oppdatert juridisk rådgiving i MVA-spørsmål og vi har fått andre viktige avklaringer, som eksempelvis kostnad ved utkjøp av nabotomt og flytting av jord.

 

Siden avtalen om salg av Leangen Travbane ble inngått i 2015 har styrene jobbet mye med lokalisering og offentlig godkjenning av det nye anlegget. Målet er å realisere utbyggingen av ny regional travbane og etablere et fond for å sikre tilførsel av DU-midler til lokallagene.

 

Kostnadsberegningene er gjort ut fra den til enhver tid tilgjengelige informasjon hvor salgsavtalen med utbetalinger uten indeksregulering har vært styrende.

Fullt trykk på kostnadsberegningene ble iverksatt parallelt med ferdigstilling av reguleringsplan for Arena Midt-Norge. Anbudsinvitasjoner ble sendt ut sommeren 2020

 

Prosjektet har gradvis beveget seg fra å være basert på kostnadsberegninger til nå å kunne operere med reelle markedspriser og kontrakter.

 

Det er nå en forskjell mellom beregninger og reelle kostnader på 22 %, noe

som utgjør ca 70 millioner kroner.

 

  • Den reelle kontraktsprisen på bygningsmasse, infrastruktur og bane er høyere enn tidligere antatt. Tidligere beregninger har lagt til grunn MVA-refusjon. En redegjørelse E&Y har utført på oppdrag fra styret viser at MVA-refusjon sannsynligvis ikke kan tas inn i beregningsgrunnlaget. I ettertid ser styret at dette kunne vært tatt inn i beregningsgrunnlaget tidligere i 2020, og tar selvkritikk på dette.
    • Manglende indeksregulering av salgsavtale samt økning/indeksregulering av byggekostnader utgjør ca 86 millioner i økte kostnader.
    • MVA-refusjon utgjør et bortfall av antatt fradrag på ca 29 millioner.
  • Investering er skalert ned til det som trengs for et anlegg som skal kunne arrangere totokjøring året rundt med høy sportslig kvalitet og god dyrevelferd. Besparende tiltak utgjør ca 45 millioner.

 

Nordens beste opplevelsessenter for travsport skal fortsatt realiseres som planlagt. Den nye travbanen er av avgjørende betydning for trav- og hestesporten i regionen framover og Travets evne til å fortsatt være et attraktivt alternativ innen sport, spill og opplevelser.

 

Konsekvenser:

  • Oppbygging av fondet som skal sikre tilførsel av midler fra salget av Leangen travbane til regionanlegg vil bli forskjøvet i tid.
  • De økte kostandene må mellomfinansieres med lån inntil neste utbetaling av salgssum.

 

Det er viktig å merke seg at risiko i framtid nå er betydelig redusert. Som byggherre reduserer Travet gjennom kontrakter risiko over til underleverandører og entreprenører. Signering av entreprisekontrakter er planlagt i starten av februar. Vi er også i en fase der vi nå opererer med reelle tilbudspriser og ikke beregninger, noe som gjør prosjektet forutsigbart.

Etter en gjennomgang av overnevnte status med DNT den 19/1 planlegger Midt-Norge Travforbund en lederkonferanse på Teams Onsdag 27.01 kl1800  for detaljert å informere om status, fremdrift og innhold i prosjektet med lederne i alle travlag for å få innspill til videre fremdrift.

 

  • Asbjørn Opdal Midt-Norge Travforbund

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top