Notat fra informasjonsmøte for travlagsledere i Midt-Norge Travforbund 27. januar 21 på TEAMS.

Representanter fra 24 travlag i Midt-Norge Travforbund deltok på informasjonsmøte om status Arena Midt-Norge.

Styreleder Asbjørn Opdal ønsket velkommen og orienterte først om bakgrunnen for innkallingen – status, kostnadsbudsjett og behov for mellomfinansiering for ferdigstillelse av Arena Midt-Norge. Asbjørn viste deretter de siste tegninger av den nye travparken, både utendørsområder og bygninger. Før han ga ordet videre, opplyste han om at det var anledning til å stille spørsmål underveis.

Per Grøtte fra Advansia ÅF orienterte om kostnadsutviklingen i prosjektet, og ved hvilke tidspunkt de forskjellige avvik har blitt oppdaget. Han orienterte også om prosessen med innhenting av entrepriser, og om hvem som ble valgt, og om samhandlingsprosessen med de valgte for å komme frem til endelig kontrakt som er lagt inn i presentert budsjett

Det er Solberg Maskin som er tilbyder av entreprise for infrastruktur 112 millioner ex mva, og Ruta for bygg 135 mill. ex mva.

Grøtte orienterte også om fremdriftsplan med oppstart i uke 5 tilrettelegging og infrastruktur, start bygg mars/april, hovedbygg ferdig april/mai 22 og ferdigstillelse grøntanlegg sommeren 22.

Tone Lillestøl fra Ernst & Young orienterte om hvorfor momskompensasjon på minimum 50% – ca kr 30 mill.er tatt ut av budsjettet. Forutsetningene er ikke tilstede for momskompensasjon med dagens organisering av LTE AS og LT AS.

Ingebrigt Bjørseth fra ProInvenia orienterte om jordflyttingsprosessen. Kommunen har nå en søknad inne, som blir behandlet i løpet av 14 dager. Den omhandler planen om å flytte A sjiktet av jorda på Travparken til en eiendom på Storås, en strekning på 26 km. På denne eiendommen er planen å rydde ett område for stein, som kjøres tilbake til travparken som fyllmasse, og så legge A sjiktet fra travparken på den nye ryddede jorda på Storås. Dette er det området som er raskest klart og rimeligste alternativ for jordflyttingen. Beregnet pris er kr 7,25 mill. ex mva, og er med i prisen for Infrastruktur.

Asbjørn Opdal orienterte om virkningen av salgsavtalen og pengestrømmen i de 18 år den gjelder, før utbetalingene er fullført. Samlet utbetalt sum er beregnet til kr 693 mill. Avtalen er ikke indeksregulert.

Rasmus Brodtkorp fra Pretor AS orienterte om vurdering av behovet ift lovbestemmelser med  ekstraordinær generalforsamling for å ta opp ett lån for å finansiere byggingen av travparken med nødvendig infrastruktur og kapasitet. Han viste blant annet til Voldgiftsdommen hvor det ble klart fastslått at vedtaket som var fattet i 2013 på ekstraordinær generalforsamling i forbundet om salg av Leangen og bygging av nytt travanlegg, ikke kan ansees som annet enn ønsker for hva styret og generalforsamlingen ønsket og oppnå med salgsprosessen. Han viste også til aksjeloven, som sier at låneopptak, må være sikret gjennom gode økonomiske vurderinger.

Per Grøtte fra Advansia ÅF orienterte også om viktigheten om en snarlig avgjørelse, da tilbud på entrepriser har en vedståelsesfrist ut måneden. En utsettelse vil med all sannsynlighet medføre en prisøkning, stålprisene har en forventet prisvekst på 44%, i svært nær fremtid. Dette er sjekket med flere leverandører.

Underveis var det flere spørsmål til de enkelte tema og som ble besvart. Møtet ble ryddig og det var en gjennomgående god tone i spørsmål og kommentarer fra deltakerne. Asbjørn Opdal beklaget meget at informasjonen underveis har vært for dårlig. Hjemmesiden for Arena Midt-Norge vil snart være åpen.

Møtet ble hevet kl 20:30

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top