Jordflytting ifm etablering av Arena Midt-Norge

Kristian Loe er bonden på Storås som får jorda fra Arena Midt-Norge på Fannrem.

Men først må all steinen fjernes som er til hinder for at jorda kan drives per i dag. Deretter flyttes matjordlaget fra Arena Midt-Norge på det steinfrie nydyrkingsfeltet som er opparbeidet. Den aktive bonden på Storås er selvsagt godt fornøyd med å få opparbeidet dette jordstykket rett utenfor fjøsdøra.

Det har skapt hodebry å finne ut hvordan bonden selv skulle løse dette med steinen som var i jorda. Steinen vil nå gjøre nytte som fyllmasse på arenaen, det finnes også en stor mengde grusmasser som kan benyttes, og det trenger vi 😊

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top