Artikler

Jordflytting ifm etablering av Arena Midt-Norge

Kristian Loe er bonden på Storås som får jorda fra Arena Midt-Norge på Fannrem. Men først må all steinen fjernes som er til hinder for at jorda kan drives per i dag. Deretter flyttes matjordlaget fra Arena Midt-Norge på det steinfrie nydyrkingsfeltet som er opparbeidet. Den aktive bonden på Storås er selvsagt godt fornøyd med

Les mer »

Statusoppdatering pr 5/2

Vi er inne i sluttforhandlinger med entreprenørene som det er inngått forhandlinger med ift infrastruktur og VA (Solberg maskin), og hovedbygget (Ruta). Disse forhandlingene vil vi forhåpentligvis avslutte i løpet av kort tid, og at arbeidet i Orkdal kan starte i løpet av ca. 14 dager. Det er verdt å merke seg at det bygges

Les mer »

Løpsbanen

Mange er spente på hvordan banen blir – størrelse, utforming osv. Her kan du se hva som ligger inne i prosjektet: Nordens lengste oppløp jmf längder upplopp 1100 meter, med optimal oppbygging for hestene: Typsektioner-Orkdal-007-200428 Typsektioner-Orkdal-200428.pdf 1700/2300m blir normaldistansene, men man kan relativt enkelt kjøre andre distanser, spesielt på autostart. Planritning-200426 Eget sikkerhetsspor innenfor 1.

Les mer »

Notat fra informasjonsmøte for travlagsledere i Midt-Norge Travforbund 27. januar 21 på TEAMS.

Representanter fra 24 travlag i Midt-Norge Travforbund deltok på informasjonsmøte om status Arena Midt-Norge. Styreleder Asbjørn Opdal ønsket velkommen og orienterte først om bakgrunnen for innkallingen – status, kostnadsbudsjett og behov for mellomfinansiering for ferdigstillelse av Arena Midt-Norge. Asbjørn viste deretter de siste tegninger av den nye travparken, både utendørsområder og bygninger. Før han ga

Les mer »

Hva er Arena Midt-Norge?

Snart åpner en helt ny arena som markerer en ny tid for hestemiljøet. Arena Midt-Norge skal stå ferdig våren 2022, med topp fasiliteter for hestesport og publikum. Verdens første hestesportsanlegg der publikumssiden og staller blir integrert i en og samme bygning vil gi en helt ny dimensjon for alle besøkende. Arenaen skal gi utøvere og

Les mer »

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Scroll to Top