Artikler

Aktuelt

Statusrapport 20/8-21

Jordflyttingen er endelig avklart. Løsningen ble som skissert og planlagt og det gjenstår nå kun å flytte noen daa med a-sjikt fra Fannrem til Storås. Arbeidet starter over helgen hvis været tillater det. Grunnentreprisen er godt i rute, og det legges nå masser for oppbygging av baneovalen. Inne på livestream bildet kan man se at

Les mer »

Statusrapport 16/7

Jordflyttinga er nå snart i mål, selv om en kan få inntrykk av noe annet hvis en leser avisene. Dette går på forhold mellom myndighetene på hvordan en saksbehandler produksjon av B-sjikt på nydyrkingsfeltet eller om det skal flyttes fra Travparken. Men situasjonen er jo at 100% av B-sjiktet er på plass og det gjenstår

Les mer »
Fakta om anlegget

Statusrapport 11/6-21

Fra prosjektledelsen i Advansia meldes det at prosjektet i det store og hele er i rute. Noen mindre forsinkelser ift fremdriftsplan er det, men hovedbildet er positivt ift fremdrift. Det har først og fremst vært litt problemer med å holde fremdriften på jordflytting, men de siste ukene har det bedret seg mye. Det gjøres mange

Les mer »
Uncategorized

Oppdatering pr 1/6

Planering hesteparkering er ferdig kun topplag gjenstår ca 5 cm. Oppbygning travbane er godt i gang. Det samme er opplasting transport av jordmasser til Storås. Pressing varerør under Thamshavnbanen utført, og Caverion er ferdig med omlegging av fiber. Forrige uke var 9 gravemaskiner, 10 – 11 lastebiler, 2 dumpere og 2 bulldozere i aksjon. Oppbygning

Les mer »
Samarbeidspartnere

Positive ringvirkninger rundt etablering av nytt regionanlegg

Etableringen av Varig Orkla Arena bringer med seg mange positive ringvirkninger. Etablering av nye arbeidsplasser i Orkland blir svært godt mottatt, naturlig nok. https://www.avisa-st.no/nyheter/2021/05/24/Etablerer-bedrift-i-Orkland-I-f%C3%B8rste-fase-ser-vi-for-oss-rundt-15-ansatte-23992814.ece  

Les mer »
Fakta om anlegget

Ukesrapport 7/5

På anleggsområdet har fokuset vært på jordflyttingen. 7-8 biler har gått kontinuerlig, og det vil være fokuset de kommende ukene. Prosjekteringen ift bygging fortsetter med fullt fokus på å skape et så godt anlegg som mulig. Alt fra distansemarkeringer og fasiliteter ifm ridehallbygget til små og store skjermer, restaurantkonsept og mye annet jobbes det med.

Les mer »

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top